Українська - сучасно і своєчасно! Проект Університету Грінченка

ГРІНЧЕНКО – ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

Борис Грінченко – людина надзвичайно масштабного мислення, творчість і діяльність якої ще буде довго досліджувати не одне покоління українців, адже він – яскравий представник системної української інтелектуальної еліти.

Одним із  основних центрів грінченкознавства є Університет Грінченка.

Так, в Університеті Грінченка протягом шести років опублікували 9 томів з багатотомного видання наукових праць Бориса Грінченка:

– Фольклористична спадщина у 2-х томах (містить раніше опубліковані і вперше видані матеріали, що зацікавлять не лише вченого-фольклориста, а й будь-кого, хто бажає дізнатися більше про життя українського народу);

– Етнографічна спадщина у 3-х томах (перше після 120 років перевидання зібраних Борисом Грінченком «Этнографических материалов, собранных в Черниговской и соседних с ней губерниях» та інші роботи);

– Народопросвітня спадщина у 2-х томах (представляє блискучі зразки популярної літератури та науково-популярних видань для дітей і дорослих);

– Педагогічна спадщина у 2-х томах (містить статті та матеріали, що характеризують стан української освіти кінця ХІХ – першого десятиліття ХХ ст., а також рекомендації, актуальні й зараз).

Також готуються до виходу томи публіцистичної, мовознавчої спадщини, листування родинного характеру та з видатними діячами українського національного руху.

Керівник проекту, голова редакційної ради – Віктор Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України. Науковий редактор – Василь Яременко, відомий український філолог, професор.

Презентації  багатотомного видання наукової спадщини Б.Грінченка організовують співробітники науково-дослідної лабораторії грінченкознавства, яка діє при Інституті філології Університету Грінченка. Лабораторія – єдина в Україні наукова установа, діяльність якої спрямована на ґрунтовне вивчення багатогранної діяльності Бориса Грінченка, його особистої та сімейної біографії, ролі його доробку в професійній підготовці майбутніх фахівців і розвитку гуманітарної сфери сучасної України як європейської держави.

За словами завідувача  лабораторії Світлани Андрєєвої, постать Бориса Грінченка в історії України визначається не тільки його письменницьким талантом та   майже енциклопедичними  науковими розробками з різних галузей гуманітаристики, а його роллю будителя,  який  всією своєю діяльністю готував грунт для народження української політичної нації. Майбутню Україну він бачив як самостійну і процвітаючу державу, був прихильником політичного ладу західних демократій.

Восени 2019 року за ініціативи ректора університету Віктора Огнев’юка розпочато акцію безоплатного надання в бібліотеки вищих навчальних закладів України примірників «Педагогічна спадщина» (у 2-х томах). Ці книги вже надано більше ніж 25 навчальним закладам України та Польщі, акція триває.