Українська - сучасно і своєчасно! Проект Університету Грінченка

ГЛУХІВСЬКИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ: РОЗКВІТ ТА СТАНОВЛЕННЯ

Це період з 1708 року по 1784 рік, коли місто Глухів, після союзу гетьмана Мазепи зі шведами та жорстоких вбивств і знищення росіянами Батурина, став столицею Гетьманщини та резиденцією українських гетьманів.     Загалом цей період увінчався величезними здобутками в політиці, культурі та освіті, попри тиск з боку Російської імперії. Порівняно з попередніми столицями Гетьманщини, місто Глухів зберегло свій образ та стиль аж до нашого часу. Варто також не забувати, що саме це місто тісто пов’язане з українським відродженням (друга половина 19 ст – початок 20ст).

Глухів – політичний центр

Глухів у статусі Гетьманської столиці перетворився на політичний центр 18 століття та став осередком розвитку ідеології українського державотворення. Генеральна військова канцелярія, яка була перенесена до міста, здійснювала управління у різних сферах, таких як адміністративна, фінансова, військова та інші. Саме гетьман Павло Полуботок, період гетьманства якого припав на 1722 – 1724 роки, активно відстоював права та вольності українського народу.

Паралельно ж з’явилося багато української літератури, в тому числі й тієї, яка розвивала та утверджувала ідеї національного патріотизму.

Глухів – освітній центр

Місто Глухів стає центром підготовки нової української еліти, адже багато дітей козацької старшини розпочинали тут свою кар’єру на посадах військових канцеляристів. Для навчання канцеляристів у Глухові був навіть спеціальний «канцелярський курінь».

Також розвивалося становлення музичних шкіл: середній термін навчання складав 2 роки, але залежав від попереднього рівня музичної підготовки. Кожного року близько 10 випускників відправляли до Придворного хору та оркестру в Петербург. «У школі здобули музичну освіту багато діячів вітчизняної культури, зокрема, бандурист Григорій Любисток, славетні композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський. Існує версія, що тут деякий час навчався Григорій Сковорода».

Глухів – культурний центр

Також, активно розвивається театральне мистецтво: становлення професійних та аматорських театрів. «У XVIII столітті це був без перебільшення один із провідних музичних центрів Європи. Перший з них зорганізували саме в Глухові, хоча, здавалося б, краща база для цього була в Києві, Чернігові чи Переяславі, де в Академії і колегіумах викладалися музичні дисципліни». Славилася і музична бібліотека гетьмана Розумовського, адже налічувала понад 2300 творів оперної симфонічної та камерної музики.

Як бачимо Глухівський період ознаменувався кардинальними змінами та становленням українстсва. Упродовж майже цілого століття Глухів був не тимчасовим місцем для гетьманської резиденції як, наприклад, Чигирин, Батурин та Гадяч, а повноцінною столицею Гетьманщини, де розвивалася й утверджувалася нова політика, реформування та культура.

Глухівський період  – це період становлення нової української еліти, розвитку мистецтва та «золота доба» українського барокового мистецтва.

Анна Літвінчук