Українська - сучасно і своєчасно! Проект Університету Грінченка

12 ФАКТІВ ПРО МИКОЛУ ХОЛОДНОГО – УКРАЇНСЬКОГО БАТЬКА БОТАНІКИ

22 червня 1882 року народився видатний український вчений — Микола Холодний. Ось 12 важливих фактів про його життя:

 1. Микола Холодний – видатний український ботанік, фізіолог рослин, мікробіолог, засновник вітчизняної школи фізіологів рослин, академік.
 2. Значні дослідження академік провів у галузі мікробіології. Вивчаючи мікроорганізми водойм і грунту, він застосував власні методи. Тепер ними користуються мікробіологи всього світу.
 3. Народився у російському місті Тамбові, де його батько (родом з Переяслава) працював учителем у місцевій гімназії.
 4. Навчався на природничому відділенні фізико-математичного факультету в університету св. Володимира (нині Національний університет ім. Т.Г. Шевченка). Після завершення навчання — залишився на факультеті для підготовки дисертації і подальшої викладацької роботи.

5.Микола Григорович Холодний жив для науки, усього себе віддаючи улюбленій роботі. Він не раз повторював: «Наука – духовна галузь людської творчості, яка у своїй основі вічна, могутніша і глибша, ніж будь-які соціальні форми життя. Вона самодостатня. Вона вільна і жодних рамок не визнає, бюрократичним обмеженням не підкоряється. Тому потрібна не державна організація науки, а державна допомога науковій творчості нації».

 1. Микола Холодний – автор понад 200 наукових праць — здебільшого в галузі фізіології рослин. Окрім того, йому належать цікаві дослідження з мікробіології, ґрунтознавства, екології рослин. Він – засновник теорії, яка пояснює ростові рухи рослин, що допомогло людству у боротьбі з рослинами-шкідниками.
 2. Надзвичайно важливі результати досліджень М.Г. Холодного в галузі штучної стимуляції розвитку рослин, яку зараз широко застосовують у рослинництві.
 3. Холодний – основоположник фітогормональної теорії тропізмів, що пояснює ростові рухи рослин, та розробник теорії геотропізму — впливу сили тяжіння на клітини рослин, а також вчення про фітогормони.
 4. Ще один важливий внесок М.Г. Холодного в науку — розробка проблеми летючих органічних сполук атмосфери та з’ясування їх біологічної ролі.
 5. Ім’я вченого у 1971 р. присвоєне Інституту ботаніки НАН України.
 6. З 1972 р. в Академії Наук УРСР започатковано премію імені М.Г. Холодного, яка присуджується за видатні праці у галузі ботаніки і фізіології рослин.
 7. Перший президент Академії Наук України В.І. Вернадський називав Миколу Григоровича Холодного одним з найбільших вітчизняних біологів.

Надія Гуща