Українська - сучасно і своєчасно! Проект Університету Грінченка

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ МОНЕТ

«Монетна палітра» українських земель надзвичайно цікава й яскрава.

Найдавніші монети, які вдалося віднайти на українських землях, сягають 6 ст. до н.е. – 4 ст. до н.е. Вони були випущені в Греції, на островах Егейського моря та Малій Азії.

Також зустрічаються монети Стародавнього Риму: денарії, які перебували в обігу до 5 ст.

У 6 – 7 ст. на території України з’явилися візантійські монети: срібні, бронзові та золоті.

У 8 – 11 століттях на території Київської Русі панували арабські дірхеми з Арабського халіфату, які проникали до нас славнозвісним шляхом «із варяг у греки».

За часів зміцнення Київської Русі князі почали карбувати власні гроші.

За часів Водомира Великого в обігу були «златники» та «срібляники», де з одного боку розміщувалося зображення князя, а з іншого – княжий герб тризуб. Карбували монети також й інші князі.

Далі був безмонетний період, зумовлений в тому числі й відсутністю покладів срібла.

У 14 ст. обіг монет відновився: на території Галичини була в обігу «moneta russiae». За часів Литовського князівства в обігу оберталася монета князя Володимира Ольгердовича, а також монета чернігівського та новгород-сіверського князя Дмитра Корибута.

У другій половині 14-15 ст. на грошовому українському ринку панували чеські гроші, зокрема, короля Вацлава IV.

Також ходили монети польських, литовських, угорських (дукати), золотоординських та московських монетних дворів.

16 століття позначилось нововведеннями на грошовому ринку внаслідок грошової реформи короля Сигізмунда. З’явилися: шостак, трояк, гріш, третяк, шеляг, але основною одиницею став злотий, який дорівнював 30 грошам.

17 століття позначилось виходом на ринок нових монет: орти (1/4 талера) та півтораки, номінальна вартість яких дорівнювала 1 злотому.

Нововідкритий Львівський монетний двір чеканив срібні орти та шостаки, а також талери та золоті монети.

Далі на українських територіях, які стали частиною Російської імперії, поширились російські монети: гривні, рублі, алтини, деньги і копійки.

З 18 і до революції 1917 року домінували російський рубль та копійка (1/100 рубля).

На тій частині України, яка відійшла до Австрійської імперії, оберталися гульдени, шилінги та крони.